Älä koskaan pidä uskomus kauemmin kuin voit pidätä hengitystä.


Älä-koskaan-pidä-uskomus-kauemmin-kuin-voit-pidätä-hengitystä
marty rubinÄläkoskaanpidäuskomuskauemminkuinvoitpidätähengitystäÄlä koskaankoskaan pidäpidä uskomususkomus kauemminkauemmin kuinkuin voitvoit pidätäpidätä hengitystäÄlä koskaan pidäkoskaan pidä uskomuspidä uskomus kauemminuskomus kauemmin kuinkauemmin kuin voitkuin voit pidätävoit pidätä hengitystäÄlä koskaan pidä uskomuskoskaan pidä uskomus kauemminpidä uskomus kauemmin kuinuskomus kauemmin kuin voitkauemmin kuin voit pidätäkuin voit pidätä hengitystäÄlä koskaan pidä uskomus kauemminkoskaan pidä uskomus kauemmin kuinpidä uskomus kauemmin kuin voituskomus kauemmin kuin voit pidätäkauemmin kuin voit pidätä hengitystä

Jos hyperventilate, voit pidätä hengitystä veden alla pidempään.Se hetki, jolloin eväste kääre tekee crinkley ääni niin et pidätä hengitystä ja rukoile muut ihmiset eivät kuule sitä.Pidä hyvää huolta maine, Se tulee elää kauemmin kuin sinä.Olla lempeä sanoja. Älä sano jotain et voi koskaan ottaa takaisin, koska joskus arpi kestää kauemmin kuin yhden pahoillani.Voit leikata hengitystä ja käyttää sitä rakentaa iglu.Yksi suurimmista virheistä voit tehdä elämässä on kerroit ihmiset pysyvät elämäsi paljon kauemmin kuin he ansaitsevat.