Kahdennenkymmenennen vuosisadan on näytteillä barbarismin ja kunnioituksen puutetta ihmiselämän laajamittaisesti lähes tuntematon ennen.


kahdennenkymmenennen-vuosisadan-on-näytteillä-barbarismin-ja-kunnioituksen-puutetta-ihmiselämän-laajamittaisesti-lähes-tuntematon-ennen
kahdennenkymmenennenvuosisadanonnäytteilläbarbarisminjakunnioituksenpuutettaihmiselämänlaajamittaisestilähestuntematonennenkahdennenkymmenennen vuosisadanvuosisadan onon näytteillänäytteillä barbarisminbarbarismin jaja kunnioituksenkunnioituksen puutettapuutetta ihmiselämänihmiselämän laajamittaisestilaajamittaisesti läheslähes tuntematontuntematon ennenkahdennenkymmenennen vuosisadan onvuosisadan on näytteilläon näytteillä barbarisminnäytteillä barbarismin jabarbarismin ja kunnioituksenja kunnioituksen puutettakunnioituksen puutetta ihmiselämänpuutetta ihmiselämän laajamittaisestiihmiselämän laajamittaisesti läheslaajamittaisesti lähes tuntematonlähes tuntematon ennenkahdennenkymmenennen vuosisadan on näytteillävuosisadan on näytteillä barbarisminon näytteillä barbarismin janäytteillä barbarismin ja kunnioituksenbarbarismin ja kunnioituksen puutettaja kunnioituksen puutetta ihmiselämänkunnioituksen puutetta ihmiselämän laajamittaisestipuutetta ihmiselämän laajamittaisesti lähesihmiselämän laajamittaisesti lähes tuntematonlaajamittaisesti lähes tuntematon ennenkahdennenkymmenennen vuosisadan on näytteillä barbarisminvuosisadan on näytteillä barbarismin jaon näytteillä barbarismin ja kunnioituksennäytteillä barbarismin ja kunnioituksen puutettabarbarismin ja kunnioituksen puutetta ihmiselämänja kunnioituksen puutetta ihmiselämän laajamittaisestikunnioituksen puutetta ihmiselämän laajamittaisesti lähespuutetta ihmiselämän laajamittaisesti lähes tuntematonihmiselämän laajamittaisesti lähes tuntematon ennen

Se ei ole, että Irlannin on kyyninen. On pikemminkin, että heillä on loistava kunnioituksen puutetta kaikesta ja kaikille.Fasismi on uskonto. Vuosisadan tullaan tuntemaan historiaan vuosisadan fasismin.Jos yhdeksännentoista vuosisadan oli ikää toimituksellisen tuolin, meidän on vuosisadan psykiatrin sohvalla.Yhdeksännentoista vuosisadan uskoivat tieteen mutta vuosisadan ei.Minulle hulluus on super järki. Normaali on psykoottinen. Normaali tarkoittaa mielikuvituksen puutetta, luovuuden puutetta.Jos lukittu huoneeseen täysin suljettu, kuolet hiilidioksidia myrkytys ennen kuin kuolee hapen puutetta.