Koskaan muuttaa itseäsi kenellekään. Jos he sanovat sinun täytyy muuttaa, he luultavasti niitä, jotka täytyy muuttaa.


koskaan-muuttaa-itseä-kenellekään-jos-he-sanovat-sinun-täytyy-muuttaa-he-luultavasti-niitä-jotka-täytyy-muuttaa
koskaanmuuttaaitseäsikenellekäänjoshesanovatsinuntäytyymuuttaaluultavastiniitäjotkamuuttaakoskaan muuttaamuuttaa itseäsiitseäsi kenellekäänjos hehe sanovatsanovat sinunsinun täytyytäytyy muuttaahe luultavastiluultavasti niitäjotka täytyytäytyy muuttaakoskaan muuttaa itseäsimuuttaa itseäsi kenellekäänjos he sanovathe sanovat sinunsanovat sinun täytyysinun täytyy muuttaahe luultavasti niitäjotka täytyy muuttaakoskaan muuttaa itseäsi kenellekäänjos he sanovat sinunhe sanovat sinun täytyysanovat sinun täytyy muuttaajos he sanovat sinun täytyyhe sanovat sinun täytyy muuttaa

Jos et voi muuttaa henkilö haluat, kuka niitä tarvitaan olla, niin sinun täytyy muuttaa kuka olet kanssa.Jos haluat muuttaa elämäsi, muuttaa itseäsi. Jos et tiedä miten muuttaa itse, pyytää Jumalaa auttamaan.Joskus, jos haluat muuttaa miehen mieleen, sinun täytyy muuttaa mielen miehen vieressä häntä ensin.Voit muuttaa olosuhteita, sinun täytyy muuttaa ajattelua ja jatkotoimista.Muuttaa elämäsi, sinun täytyy muuttaa prioriteetteja.Sinun täytyy ottaa henkilökohtaista vastuuta. Et voi muuttaa olosuhteita, vuodenaikojen tai tuuli, mutta voit muuttaa itse.