Nöyryys ei ole kieltäminen kyky; se on tunnustus, mistä se tulee ja kenelle se on käytettävä.


nöyryys-ei-ole-kieltäminen-kyky-se-on-tunnustus-mistä-se-tulee-ja-kenelle-se-on-käytettävä
nyryyseiolekieltäminenkykyseontunnustusmistätuleejakenellekäytettävänöyryys eiei oleole kieltäminenkieltäminen kykyse onon tunnustusmistä sese tuleetulee jaja kenellekenelle sese onon käytettävänöyryys ei oleei ole kieltäminenole kieltäminen kykyse on tunnustusmistä se tuleese tulee jatulee ja kenelleja kenelle sekenelle se onse on käytettävänöyryys ei ole kieltäminenei ole kieltäminen kykymistä se tulee jase tulee ja kenelletulee ja kenelle seja kenelle se onkenelle se on käytettävänöyryys ei ole kieltäminen kykymistä se tulee ja kenellese tulee ja kenelle setulee ja kenelle se onja kenelle se on käytettävä

Ei ole turvaa tunnustus mutta itsemurhan; ja itsemurha on tunnustusSillä ei ole väliä kuka olet, mistä tulet. Kyky voittoon alkaa teille. Aina.Nöyryys on kyky luopua ylpeys ja silti säilyttää arvokkaasti.Epävarmuus on merkki nöyryyttä, ja nöyryys on vain kyky tai halu oppia.Jos Jumala on olemassa, josta edetä niin paljon pahaa? Jos ei ole Jumalaa, mistä tulee hyvä?Kiitollisuus avaa täyteys elämän osoittautuu mitä meillä tulee tarpeeksi ja se muuttuu kieltäminen osaksi hyväksymistä kaaos määrätä hämmennystä selkeys