Oletko koskaan halunnut esittää kysymyksen, mutta päässyt koska tiesit sydämesi wouldnt pystyä käsittelemään vastauksen?


oletko-koskaan-halunnut-esittää-kysymyksen-mutta-päässyt-koska-tiesit-sydämesi-wouldnt-pystyä-käsittelemään-vastauksen
oletkokoskaanhalunnutesittääkysymyksenmuttapäässytkoskatiesitsydämesiwouldntpystyäkäsittelemäänvastauksenoletko koskaankoskaan halunnuthalunnut esittääesittää kysymyksenmutta päässytpäässyt koskakoska tiesittiesit sydämesisydämesi wouldntwouldnt pystyäpystyä käsittelemäänkäsittelemään vastauksenoletko koskaan halunnutkoskaan halunnut esittäähalunnut esittää kysymyksenmutta päässyt koskapäässyt koska tiesitkoska tiesit sydämesitiesit sydämesi wouldntsydämesi wouldnt pystyäwouldnt pystyä käsittelemäänpystyä käsittelemään vastauksenoletko koskaan halunnut esittääkoskaan halunnut esittää kysymyksenmutta päässyt koska tiesitpäässyt koska tiesit sydämesikoska tiesit sydämesi wouldnttiesit sydämesi wouldnt pystyäsydämesi wouldnt pystyä käsittelemäänwouldnt pystyä käsittelemään vastauksenoletko koskaan halunnut esittää kysymyksenmutta päässyt koska tiesit sydämesipäässyt koska tiesit sydämesi wouldntkoska tiesit sydämesi wouldnt pystyätiesit sydämesi wouldnt pystyä käsittelemäänsydämesi wouldnt pystyä käsittelemään vastauksen

Jos nainen kysyy kysymyksen, sen parempi kertoa hänelle totuus, koska mahdollisuudet ovat hän pyytää sinua, koska hän tietää jo vastauksen.Elämä on liian monimutkainen älä yritä löytää vastauksia jokaisen kysymyksen, koska kunnes löydät vastauksen elämä muuttuu se kysymys.Tiedoksi, haluaisin esittää kysymyksen.Elämä on liian monimutkainen, älä yritä löytää vastauksia jokaisen kysymyksen, koska kunnes löytää vastauksen, elämä muuttuu kysymyksiin.Jos tyttö kysyy kysymyksen, on parempi kertoa hänelle totuus. Mahdollisuudet ovat, hän kysyy teitä, koska hän tietää jo vastauksen.Voidakseen esittää kysymyksen selvästi on kaksi kolmasosaa tapa saada se vastasi.