Siunattu on se henkilö, joka näkee tarvetta tunnustaa vastuu ja aktiivisesti tulee vastaus.


siunattu-on-se-henkilö-joka-näkee-tarvetta-tunnustaa-vastuu-ja-aktiivisesti-tulee-vastaus
siunattuonsehenkiljokanäkeetarvettatunnustaavastuujaaktiivisestituleevastaussiunattu onon sese henkilöjoka näkeenäkee tarvettatarvetta tunnustaatunnustaa vastuuvastuu jaja aktiivisestiaktiivisesti tuleetulee vastaussiunattu on seon se henkilöjoka näkee tarvettanäkee tarvetta tunnustaatarvetta tunnustaa vastuutunnustaa vastuu javastuu ja aktiivisestija aktiivisesti tuleeaktiivisesti tulee vastaussiunattu on se henkilöjoka näkee tarvetta tunnustaanäkee tarvetta tunnustaa vastuutarvetta tunnustaa vastuu jatunnustaa vastuu ja aktiivisestivastuu ja aktiivisesti tuleeja aktiivisesti tulee vastausjoka näkee tarvetta tunnustaa vastuunäkee tarvetta tunnustaa vastuu jatarvetta tunnustaa vastuu ja aktiivisestitunnustaa vastuu ja aktiivisesti tuleevastuu ja aktiivisesti tulee vastaus

Henkilö, joka rakastaa sinua ei ole henkilö, joka näkee sinut jokapäiväistä, mutta henkilö, joka etsii sinulle jokapäiväistä.Optimisti on henkilö, joka näkee vihreää valoa kaikkialla, kun taas pessimisti näkee vain punainen liikennevalo. Todella viisas ihminen on värisokea.Optimisti on henkilö, joka näkee vihreää valoa kaikkialla, kun taas pessimisti näkee vain punainen liikennevalo. . . Todella viisas ihminen on colorblind.Päätin opettaa, koska olen sitä mieltä, että henkilö, joka tutkii filosofian on osallistuttava aktiivisestiOlemme pyrkineet aktiivisesti ja etsivät aktiivisesti tekemään YK tehokas väline kansainvälisen yhteistyönJos voimme todella ymmärtää ongelman, vastaus tulee ulos siitä, koska vastaus ei ole erillinen ongelma